DTD: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 04

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ tư số 185/2017/GCNCP-VSD-4 ngày 28/09/2020 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
Trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0226 3883 661
Fax: 0226 3883 126
Vốn điều lệ: 270,390,530,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 28/09/2020
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
Mã chứng khoán: DTD
Mã ISIN: VN000000DTD2
Sàn giao dịch: HNX
Mệnh giá: 10,000 đồng
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung: 2,458,056 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung: 24,580,560,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán: 27,039,053 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán: 270,390,530,000 đồng
Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 30/09/2020, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
Nguồn: vsd.vn
Chi tiết xem tại đây!

Tin Liên Quan