DTD: Công bố điều lệ công ty đã sửa đổi

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố điều lệ đã sửa đổi của công ty về vốn sau lần phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2020

Chi tiết vui lòng xem tại đây!

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to announce the company’s revised charter on capital after the issue of shares under the employee selection program in 2020.

More details please download here!

Tin Liên Quan