KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG VĂN III

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng KCN Đồng Văn III

Cổng vào khu công nghiệp (Main entrance)Là một trong những hoạt động trọng điểm, nhận được nhiều sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh Hà Nam. CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt cần tập trung tối đa nguồn lực để phát huy hiệu quả của KCN, tận dụng tốt cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay.

  • Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn I, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
  • Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê cơ sở hạ tầng khu công nghiệp; Cung cấp dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp..
  • Vốn điều lệ: 103.000.000.000 đồng. Trong đó Thành Đạt sở hữu: 65% sau khi đã đấu giá thành công 1.957.000 cổ phần tương đương 19% vốn điều lệ (01/2019).
  • Thông tin tài chính: + Doanh thu 2017: 68,9 tỷ đồng.

+Lợi nhuận 2017: 8,3 tỷ đồng.

Công Ty TNHH Seiko Precision Parts Việt Nam (Seiko Precision Parts Vietnam Co., Ltd)
  • Đây là chủ đầu tư của KCN hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn I) có quy mô diện tích là 1.315.900 mét vuông. Bao gồm các ngành: điện tử, viễn thông, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chếc tạo và các sản phẩm công nghệ cao, với thời gian hoạt động là 70 năm kể từ ngày có quyết định thành lập. Hiện nay cty đang thực hiện đầu tư dự án: giải phóng mặt bằng, xây dựng trục giao thông chính và một số hạng mục hạ tầng KCN hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn I) với tổng mức đầu tư được phê duyệt (giai đoạn I) của dự án là 681.299.200.000 đồng.

[English version]

Dong Van 3 Industrial zone Infrastructure Investment  Development Joint Stock Company in Ha Nam province

Công Ty TNHH Taniguchi Plastic Việt Nam (Taniguchi Plastic Vietnam Co., Ltd)

The Management of industrial zones and inland ports is one of the key activities that receiving much attention and support from leaders of Ha Nam province. Thanh Dat Development and Investment Joint Stock Company needs to focus on maximizing resources to increase the efficiency of the industrial zone by attracting the foreign investment in the current period.

  • Address: Dong Van I industrial zone, Dong Van town, Duy Tien district, Ha Nam province.
  • Business lines: Leasing infrastructure of industrial zone; Providing infrastructure services of industrial zone …
  • Charter capital: 103,000,000,000 VND. Thanh Dat owned 65% of Charter capital, after successfully auctioning 1,957,000 shares in January 2019.
  • Financial information: + 2017 revenue: 68.9 billion Dong.
  • After-tax profit in 2017: 8.3 billion Dong
Một phần hạ tầng của Khu công nghiệp (Apart of industry zone’s infrastructure)

This is the investor of Dong Van III industrial zone (First stage). The industrial zone has area of 1,315,900 square meters. That includes electronics, telecommunications, automobile assembly and manufacturing, mechanical engineering and high-tech products, with operation duration of 70 years from the date of establishment. Currently, the company is investing on: site clearance, construction of the main transport axis and some infrastructure items of Dong Van III for supporting industrial zone (first stage). The total approved investment of this stage is 681,299,200,000 Dong.

Tin Liên Quan