KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Tuy chỉ mới đi vào hoạt động từ cuối năm 2016 nhưng hiệu quả từ việc khai thác khoáng sản tại mỏ cát B.4.1 và B.4.2 của Công ty đang rất hiệu quả. Chỉ tính riêng trong Quý IV năm 2016, doanh thu từ việc khai thác cát đã đạt 5,13 tỷ đồng chiếm 1,83% cơ cấu tổng doanh thu.

Hiện tại Công ty đang tiếp tục triển khai hoạt động khai thác cát tại 2 mỏ này đồng thời cũng đề xuất xây dựng dự án trình lên cấp tỉnh về việc xin cấp phép khai thác các mỏ cát lân cận. Đây cũng là một hướng đi tốt tạo điều kiện phát triển ổn định và nguồn thu trong tương lai.

Tin Liên Quan