NGUYỄN HUY CƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐÃ MUA 170.000 CP

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Chủ tịch Nguyễn Huy Cương.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Dear Shareholders / Investors

Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced The result of transactions of directors Mr. Cương.

More details please download here.

Tin Liên Quan