NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH

Nhà máy nước sạch Liêm Tuyền

cổng vào của nhà máy nước sạch Liêm Tuyền (Main entrance)

Nhà máy nước sạch Liêm Tuyền được thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu của người dân trong khu vực và trọng tâm là cung cấp nước sạch cho 02 Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2. Với tiến độ của 02 dự án bệnh viện này, thời gian hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ rất sớm trong tương lai gần. Công ty cần phân phối nguồn lực phù hợp, đảm bảo chất lượng nước cung cấp, đảm bảo cho yêu cầu sử dụng cao trong lĩnh vực y tế.

Căn cứ vào Quyết định số: 1055/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về Phê duyệt kết quả lựa chọn doanh nghiệp quản lý, vận hành và khai thác công trình Hệ thống cấp nước sạch liên xã Liêm Tuyền, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt là đơn vị được UBND tỉnh Hà Nam lựa chọn là đơn vị quản lý, vận hành và khai thác công trình này.

Thiết bị sử dụng cho sản xuất nước sạch của nhà máy (outdoor equipment)

Đây là nhà máy có tổng kinh phí dự án lên đến 46,6 tỷ đồng với công suất 4500 m3/ngày – đêm, bể chứa nước dung tích 500 m3. Nhà máy được kì vọng sẽ cung cấp đầy đủ nguồn nước sạch cho người dân trong khu vực. Kinh phí dự án được Nhà nước hỗ trợ 60%, còn lại là của đơn vị quản lý, ở đây là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt.

Việc triển khai tiếp quản và khai thác nhà máy nước sạch Liêm Tuyền đã được Công ty triển khai từ năm 2014 với mục tiêu chính là đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân trong vùng. Tuy rằng doanh thu từ việc kinh doanh nước sạch tại nhà máy nước không cao, chỉ khoảng 300-500 triệu đồng/ tháng, nhưng việc triển khai quản lý vận hành nhà máy nước cũng giúp Công ty tạo ra hình ảnh tốt với cộng đồng và người dân địa phương.

Thông tin tóm tắt

CÔNG SUẤT THIẾT KẾ

Mở rộng quy mô, nâng công suất nhà máy để đảm bảo sinh hoạt đến năm 2030 cho nhân dân các xã Liêm Tuyền, Liêm Tiết với tiêu chuẩn 100lít/người/ngày-đêm. Cấp cho cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức với tiêu chuẩn 300lít/người/ngày-đêm và khu đô thị mới Liêm Tuyền, Liêm Tiết (Khu đô thị APEC) với tiêu chuẩn 100lít/người/ngày-đêm nâng công suất của trạm xử lý nước từ 2600m3/ngày-đêm lên 4500m3ngày-đêm.

Nhà máy đã đi vào vận hành từ tháng 2/2015 vận hành tương đối ổn định, nước sạch đáp cứng được tiêu chuẩn quy định (3 tháng 1 lần xét nghiệm theo tiêu chuẩn 02 Bộ y tế tại trung tâm y tế dự phòng tỉnh). Nguồn nước lấy nước mặt tại sông Châu Giang, hệ thống sản xuất nước sạch hoạt động tốt, hệ thống đường ống ổn định.

TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH CỦA DOANH NGHIỆP

Với biên chế:

+ Cán bộ quản lý         : 01

+ Công nhân vận hành : 04

Cán bộ được đào tạo đúng chuyên ngành về nước và có nhiều năm kinh nghiệm về vận hành nhà máy nước. Hiện tại có 2160 hộ dân đang sử dụng dịch vụ vủa nhà máy lượng nước tiêu thụ bình quân 27000 m3/tháng.Tỷ lệ thất thoát nước hàng tháng 19-21%.

phòng điều khiển (control room)

[English version]

Liem Tuyen clean water factory

Bể chứa nước của nhà máy (water tank)

Liem Tuyen clean water factory is to serve the needs of the people in the region and  beside that the factory focuses on providing clean water for Bach Mai Hospital’s second facility and Vietduc university hospital’s second facility. With the progress of 02 hospital projects, is is very soon these projects will be completed and put into use. The company needs to allocate properly resources, which is to ensure the quality of water and to meet high demand in the field of health.

Based on Decision No. 1055 / QD-UBND 5dated October 3, 2014, of Ha Nam People’s Committee. The Decision is on approval of selecting enterprises to manage, operate and exploit water supply system in Lien Tuyen commune, Thanh Liem district, Ha Nam province. Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company is selected by Ha Nam People’s Committee to manage, operate and exploit this project.

This project costs 46.6 billion Dong and has a capacity of 4500 m3 per day. The capacity of the factory’s water tank is 500 m3. The factory is expected to provide adequate clean water for people in the region. 60% of the project cost will be funded by the State, the rest is fund by the Thanh Dat Investment and Development Joint Stock Company.

Since 2014 Thanh Dat company has been taking over LiemTuyen clean water factory to manage and exploit. Although the revenue from the clean water business is not high, only about 300-500 million VND / month, however, the operation of clean water factory also helps the company create a good image into the community and local people.

Summary information

DESIGNED CAPACITY

Increasing the capacity of the factory is to meet the demand of clean water for the people of LiemTuyen and LiemTiet communes that is about 100 liters / person / day in 2030; The demand for clean water for two hospitals is about 300liters /person/day; The demand for clean water for resident of APEC urban area is about 100liters /person/day. Increasing the capacity of the factory from 2600m3 / day to 4500m3 / day.

The factory has been put into stable operation since February 2015. The clean water meets the prescribed standards (every 3 months according to No 2 standard of Health Ministry). The water source is from the surface level of Chau Giang River. Clean water production system works well and the pipeline system is stable.

ORGANIZATION OF COMPANY’S MANAGEMENT AND OPERATION SYSTEM

Human resources:

+ Management staff: 01

+ Operator: 04

The workers are specialized in the water field and have many years of experience in the operation clean water factory. Currently, 2160 households are using the service of the factory and the average water consumption is 27,000 m3 / month. The monthly water loss rate is 19-21%.

 

 

Tin Liên Quan