NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH

Việc triển khai tiếp quản và khai thác nhà máy nước sạch Liêm Tuyền đã được Công ty triển khai từ năm 2014 với mục tiêu chính là đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân trong vùng. Tuy rằng doanh thu từ việc kinh doanh nước sạch tại nhà máy nước không cao, chỉ khoảng 300-500 triệu đồng/ tháng, nhưng việc triển khai quản lý vận hành nhà máy nước cũng giúp Công ty tạo ra hình ảnh tốt với cộng đồng và người dân địa phương.

Tin Liên Quan