Quyết định 1233/QĐ-TTg: Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn II) – Tỉnh Hà Nam

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin Công bố thông tin: Quyết định 1233/QĐ-TTg: “Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn II) – Tỉnh Hà Nam”

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced: Decision 1233 / QD-TTg: “Investment policy on construction investment and infrastructure business of Dong Van III supporting industrial park (phase II) – Ha Nam province”

More details please download here.

Tin Liên Quan