Thông báo của HNX về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin đăng thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt sau đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

 

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced The first trading day of additional shares.

Thanh Dat Development Investment JSC,. would like to post an announcement of the Hanoi Stock Exchange on the first trading day of additional listed shares of Thanh Dat Investment and Development JSC after the issuance of shares from equity.

More details please download here.

Tin Liên Quan