UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Ngày 19/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động số 161/2020/DTD-BC ngày 16/10/2020 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Mã CK: DTD). Theo đó, DTD đã phát hành thành công 456.500 cổ phiếu.

Chi tiết xem tại link!

[English version]

On October 19, 2020, the State Securities Commission (SSC) received the report on the results of issuing shares to reward employees No. 161/2020 / DTD-BC dated October 16, 2020 of Thanh Dat Investment and Development Joint Stock Company ( Stock code: DTD). Accordingly, DTD has successfully issued 456,500 shares.

Tin Liên Quan