Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018

Kính gửi quý cổ đông/nhà đầu tư,

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt trân trọng gửi tới quý cổ đông/nhà đầu tư Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018 và phần giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế.

Chi tiết vui lòng tải tại đây.

Tin Liên Quan