BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2023

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư,

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III/2023 của công ty tại link đính kèm.

Trân trọng!

BCTC hợp nhất quý III/2023 xem tại đây.

BCTC riêng quý III/2023 xem tại đây.

Dear Shareholders / Investors,
Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in the third quarter of 2023 at the attached link.

Best regards!

Quarter III/2023’s consolidated financial statements see here.

Quarter III/2023’s separate financial statements see here.

Tin Liên Quan