BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2023

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý II/2023 của công ty tại link đính kèm.

Trân trọng!

BCTC hợp nhất quý II/2023 xem tại đây.

BCTC riêng quý II/2023 xem tại đây.

 

Dear Shareholders / Investors,
Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in the second quarter of 2023 at the attached link.

Best regards!

Quarter II/2023’s consolidated financial statements see here.

Quarter II/2023’s separate financial statements see here.

 

Tin Liên Quan