Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2018

Kính thưa quý cổ đông/ nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt kính gửi quý cổ đông/ nhà đầu tư báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2018.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Tin Liên Quan