BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2022

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I/2022 của công ty tại link đính kèm.

Trân trọng!

BCTC hợp nhất quý I xem tại đây.

BCTC riêng quý I xem tại đây.

Giải trình xem tại đây

Dear Shareholders / Investors,
Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in the first quarter of 2022 at the attached link.

Best regards!

Quarter I’s consolidated financial statements see here.

Quarter I’s separate financial statements see here.

For explanations see here.

Tin Liên Quan