BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I/2023 của công ty tại link đính kèm.

Trân trọng!

BCTC hợp nhất quý I/2023 xem tại đây.

BCTC riêng quý I/2023 xem tại đây.

Giải trình xem tại đây

Dear Shareholders / Investors,
Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in the first quarter of 2023 at the attached link.

Best regards!

Quarter I/2023’s consolidated financial statements see here.

Quarter I/2023’s separate financial statements see here.

For explanations see here.

Tin Liên Quan