BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2022

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý II/2022 của công ty tại link đính kèm.

Trân trọng!

BCTC hợp nhất quý II xem tại đây

BCTC riêng quý II xem tại đây

Giải trình xem tại đây

Dear Shareholders / Investors,
Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in the first quarter of 2022 at the attached link.

Best regards!

Quarter II’s consolidated financial statements see here

Quarter II’s separate financial statements see here

For explanations see here

Tin Liên Quan