Báo cáo tài chính riêng quý II/2018

Kính gửi quý cổ đông/nhà đầu tư,

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt xin gửi tới  quý cổ đông/nhà đầu tư Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2018 và phần giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

Chi tiết xin vui lòng tải tại đây.

Tin Liên Quan