CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2022

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III/2022 của công ty, cụ thể:

BCTC hợp nhất quý III + Giải trình: xem tại đây

BCTC riêng quý III + Giải trình: xem tại đây

Trân trọng!

 

Dear Shareholders / Investors,
Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in the third quarter of 2022 at the attached link.

Quarter III’s consolidated financial statements and explanations see here

Quarter III’s separate financial statements and explanations see here

Best regards!

Tin Liên Quan