CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2022

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV/2022 của công ty, cụ thể:

BCTC hợp nhất quý IV: xem tại đây

BCTC riêng quý IV+ Giải trình: xem tại đây

Trân trọng!

 

Dear Shareholders / Investors,
Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in the fourth quarter of 2022 at the attached link.

Quarter IV’s consolidated financial statements: see here

Quarter IV’s separate financial statements and explanations see here

Best regards!

Tin Liên Quan