CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ MỚI DO PHÁT HÀNH ESOP 2022

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt công bố Điều lệ mới đã sửa đổi theo kết quả của đợt phát hành ESOP 2022

Chi tiết Điều lệ mới vui lòng xem tại đây.

 

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced the revised Charter according to the results of the issuing of ESOP 2022.

For details of the new Charter, please see here.

Tin Liên Quan