Công bố thông tin về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung từ việc Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức.

Chi tiết xem tại đây

 

Dear Shareholders/Investors

Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announces the first trading day of additional listed shares from the Issuance of shares to pay dividends.

See details here

 

Tin Liên Quan