DTD: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 05

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 5 số 185/2017/GCNCP-VSD-5 ngày 08/12/2020 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.
Chi tiết xem tại đây!
[ENGLISH VERSION]
The Vietnam Securities Depository announces the issuance of the 5th amended Securities Registration Certificate No. 185/2017 / GCNCP-VSD-5 dated December 8, 2020 due to additional securities registration by  Thanh Dat Development Investment JSC.,
Details see here!

Tin Liên Quan