XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUYÊN BIÊN HÒA

Giới thiệu chung

Trường THPT Chuyên Biên Hòa (tỉnh Hà Nam) được khánh thành vào năm 2015 sau 3 năm xây dựng, đáp ứng yêu cầu dạy và học cho khoảng 1.200 học sinh.

Vị trí

Trường THPT Chuyên Biên Hòa (thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) là công trình trọng điểm của tỉnh Hà Nam, nằm trên địa bàn 2 xã Liêm Chính và Liêm Chung, thành phố Phủ Lý với tổng mức đầu tư trên 260 tỷ đồng.

Chủ đầu tư

Công trình đã được Công ty CP Đầu tư Phát triển Thành Đạt thực hiện thành công, xuất sắc vượt tiến độ được giao, bàn giao cho tỉnh Hà Nam, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm học 2015-2016.

[English below]

Overview

Bien Hoa Gifted High School (Ha Nam province) was inaugurated in 2015 after 3 years of construction, meeting the teaching and learning demands for about 1,200 students.

Location

Bien Hoa Gifted High School (Phu Ly city, Ha Nam province) located in two communes of Liem Chinh Ward and Liem Chung Ward, Phu Ly city with a total investment of over 260 billion dong.

Owner

The project has been constructed by Thanh Dat Development and Investment Joint Stock Company, starting to operate from the academic year 2015-2016.

Một số hình ảnh về công trình:

 

Tin Liên Quan