DỰ ÁN TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG

Giới thiểu tổng quan

Dự án Trung tâm Nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và Điều dưỡng người có công là dự án có nghĩa rất lớn đối với xã hội. Công trình được CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt bắt đầu triển khai xây dựng từ 30/07/2014, đã hoàn thành và bàn giao vào tháng 1/2016.

Tổng giá trị dự án: 11,8 tỷ đồng

Trung tâm điều dưỡng có cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại cùng với khuôn viên xanh tươi là điều kiện lý tưởng để chăm sóc sức khỏe.

Hệ thống tòa nhà

Khu điều dưỡng được xây dựng theo hình chữ U,bao gồm các hạng mục:

Tòa nhà trung tâm hành chính: Được xây dựng ở giữa, có thể nhìn thấy từ lối đi vào

Các khu nhà A,B,C,D: Nằm dọc hai phía của tòa nhà trung tâm. Mỗi tòa nhà cao hai tầng chuyên dùng để làm khu ở và điều dưỡng

Hội trường: Phía gần cổng, nằm cùng dãy với khu nhà C và D, là nơi diễn ra tổ chức sự kiện.

[English version]

 

Center for Nurturing seriously wounded soldiers and Nursing people with meritorious services is a significant project to the society. The work was started by Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company on July 30, 2014, completed and handed over in January 2016.

Total project value: 11.8 billion dong

A nursing center with adequate and modern facilities and a green campus is an ideal condition for health care.

Building system

The nursing area is built in a U-shape, including the following items:

Administration center building: Built in the middle, visible from the entrance

Buildings A, B, C, D: Located along both sides of the central building. Each two – floor building is used for residential and nursing purposes

Hall: Near the gate, in the same row as the C and D buildings, is the venue for the event.

Một số hình ảnh của công trình hoàn thành.

 

 

 

Tin Liên Quan