KHU ĐẠI HỌC NAM CAO

Giới thiệu chung

Khu Đại học Nam Cao gồm tổ hợp các cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, cơ sở nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; là một bộ phận của mạng lưới trường đại học, cao đẳng, được đầu tư xây dựng trong không gian quy hoạch thống nhất, bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại; được khai thác hệ thống hạ tầng và các tiện ích chung, đồng thời tự chủ trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo yêu cầu phát triển của mình, phù hợp với quy hoạch xây dựng Khu Đại học đã được phê duyệt.

Cơ cấu quy hoạch khu các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ gồm 3 khu: Khu xây dựng các trường đại học, cao đẳng và cơ sở nghiên cứu phát triển công nghệ; khu trung tâm (trung tâm điều hành, khu ký túc xá sinh viên tập trung, thể dục thể thao…); khu dân cư.

Quy mô

Đề án Xây dựng Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam với quy mô sử dụng đất khoảng 754 ha đã được thực hiện từ năm 2013-2015.

Vị trí

Tại huyện Duy Tiên và thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam: Phía Đông giáp đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình, phía Tây giáp đường QL1A, phía Nam giáp QL21B, phía Bắc giáp đường N1.

Chi phí đầu tư

Để thực hiện Đề án trên, kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung dự kiến khoảng 6.750 tỷ đồng; kinh phí xây dựng các dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ chung của Khu Đại học khoảng 3.235 tỷ đồng và kinh phí xây dựng các dự án đầu tư các cơ sở đào tạo và cơ sở nghiên cứu phát triển khoảng 9.110 tỷ đồng.

[English version]

Overview

Nam Cao University Area consists of a complex of multidisciplinary and multi-field higher education institutions, scientific research and technology development establishment; is a part of the network of universities and colleges, built in a unified planning space, ensuring uniformity and modernity; to exploit the infrastructure system and common utilities, and at the same time be autonomous in investing in building technical facilities according to its development requirements, in accordance with the approved university construction planning.

The planning structure includes 3 areas: The construction area of ​​universities, colleges and technology research and development establishments; central area (operating center, student dormitories, gym, etc.); residential area.

Scale

The project Nam Cao University Area in Ha Nam province with the land scale of about 754 ha.

Location

In Duy Tien district and Phu Ly city, Ha Nam province: The East borders Cau Gie-Ninh Binh highway, the West borders on National Road 1A, the South borders on Highway 21B, the North borders on Road N1.

Investment cost

The cost of ground clearance, construction of technical infrastructure is estimated at VND 6,750 billion; cost of investment construction to build general works of the University Area is about VND 3,235 billion and investment construction cost for projects of training institutions and research and development facilities are about 9,110 billion VND.

Hình ảnh phác họa dự án Khu đại học Nam Cao

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan