BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TĂNG VỐN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết vui lòng xem tại đây

 

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced the result of issuing shares to increase share capital from equity

More details please download here

Tin Liên Quan