THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH LẦN THỨ 20 SAU PHÁT HÀNH ESOP

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư

Ngày 05/12/2020, HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt  đã nhận được Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp ngày 30/11/2020. Chi tiết như sau:

  • Thông tin trước khi thay đổi: Vốn điều lệ: 245.809.970.000 đồng.
  • Thông tin sau khi thay đổi: Vốn điều lệ: 274.955.530.000 đồng
  • Lý do thay đổi: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết xem tại đây.

 

[ENG Version]

Dear Shareholders / Investors

On December 5th, 2020, The Board of Directors Thanh Dat Investment and Development received the 20th amended Business Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ha Nam Province on October 16, 2019. Details are as follows:

Information before change: Charter capital: VND 245,809,970,000.
Information after change: Charter capital: VND 274,955,530,000.
Reason for change: Issuance of ESOP shares  and the share issuance to increase share capital from Equity resource.

More details please download here.

Tin Liên Quan