CTCP ĐTPT HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG VĂN III

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III

·       Vốn điều lệ: 103 tỷ đồng

·       Thành Đạt sở hữu: 46%

·       Dự kiến sở hữu đến 2018: tăng tỷ lệ sở hữu.

 
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn III, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Thông tin tài chính:

Doanh thu 2017: 68,9 tỷ đồng.

Lợi nhuận 2017: 8,3 tỷ đồng.

Tin Liên Quan