CÔNG TY ĐTPT&TM THÀNH ĐẠT

Giới thiệu chung:

Công ty CP Đầu tư Phát triển và Thương Mại Thành Đạt được thành lập trên cơ sở là đơn vị quản lý và vận hành bến xe khách trung tâm tỉnh Hà Nam, trụ sở chính tại Bến xe Phủ Lý, phường Liêm Chính, TP Phủ Lý tỉnh Hà Nam. Với nhiệm vụ chính là khai thác bến xe tỉnh và phát triển các dịch vụ hỗ trợ khác, công ty hiện đang tập trung bổ sung xây dựng một số công trình quan trọng trên nền bến xe cũ như: Bến xe, Trung tâm tổ hợp khách sạn và dịch vụ, cây xăng ….

Lĩnh vực chính:

– Quản lý và khai thác bến xe

– Vận hành, khai thác tổ hợp khách sạn dịch vụ, đối diện bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

– Kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Tỷ lệ sở hữu của Thành Đạt

Công ty CP Đầu tư Phát triển Thành Đạt sở hữu 40%.

Thông tin đơn vị

  • Vốn điều lệ: 65.000.000.000 đồng.
  • Mã số thuế: 0700801608
  • Địa chỉ: Bến xe Phủ Lý, Phường Liêm Chính, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  • Số điện thoại: 0984921378

[ENGLISH VERSION]

Overview:

Thanh Dat Investment Development and Trading Joint Stock Company was established on the basis of central bus station in Ha Nam province, headquartered at Phu Ly Bus Station, Liem Chinh ward, Phu Ly City, Hanam Province. Not only A cogent task is to exploit provincial bus station and develop other supporting services, the company is also currently focusing on contracting a number of important works on the old bus station platform such as: Bus station, Complex center. hotel and service, gas station ….

Main fields:

– Managing and operating car terminals

–  Managing and operating hotel complex, opposite to Viet Duc hospital, facility 2.

– Trading retail of gasoline.

Thanh Dat’s ownership rate

Thanh Dat Investment and Development Joint Stock Company owns 40%.

Information of associate company

Charter capital: VND 65,000,000,000

Tax code: 0700801608

Address: Phu Ly Bus Station, Liem Chinh Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province

Phone number: 0984921378

Một số hình ảnh hoạt động mà công ty đang quản lý và thực hiện:

 

Tin Liên Quan