BẾN XE TRUNG TÂM TỈNH HÀ NAM

Bến xe trung tâm tỉnh Hà Nam được UBND tỉnh Hà Nam bàn giao cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt quản lý theo Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án: Tiếp nhận, quản lý và đầu tư nâng cấp, mở rộng bến xe trung tâm tỉnh Hà Nam.

Sở hữu diện tích gần 15 ha, Bến xe trung tâm tỉnh Hà Nam đang hoạt động hiệu quả với trên 700 lượt xe qua lại mỗi ngày. Tuy nhiên, tính đến nay, đơn vị quản lý cũ của Bến xe chưa thực sự tận dụng được hết lợi thế thuận lợi, cũng như chưa khai thác được hết các tài nguyên mà Bến xe đang sở hữu. Vì vậy, UBND tỉnh Hà nam đã giao việc nâng cấp, quản lý và khai thác Bến xe trung tâm tỉnh cho Công ty.

Ngày 09/04/2017, Công ty đã chính thức nhận bàn giao toàn bộ tài sản và hiện trạng của Bến xe từ UBND tỉnh Hà Nam. Công ty cũng đã thành lập Ban quản lý bến xe với  đội ngũ 05 người, thực hiện các công ty quản lý và vận hành bến xe theo các định hướng và mục tiêu mà Công ty đã cam kết với UBND tỉnh Hà Nam.

Dự kiến trong tháng 08/2017 hoặc tháng 09/2017, doanh thu từ hoạt động lưu trú xe, bãi đỗ và các dịch vụ đi kèm sẽ giúp Công ty thu về khoảng từ 0,5-1 tỷ mỗi tháng.

Tin Liên Quan