Góc tin tức

THƯ CHÚC TẾT MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022

By : 08/02/2022
THƯ CHÚC TẾT MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022

...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2021

By : 29/10/2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2021

Kính gửi Quý Cổ đông/ Nhà đầu tư,Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III/ 2021 của công ty tại link đính kèm. Trân trọng! BCTC hợp nhất quý III xem tại đây. BCTC riêng quý III xem tại đây. Giải trình xem tại đây Dear Shareholders / Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in the first quarter of 2021 at the attached link. Best regards! Quarter III’s...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

By : 26/09/2021
Công bố thông tin về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung từ việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Chi tiết xin  mời xem tại đây. Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announces the first trading day of additional listed shares from the Issuance of shares under the employee selection program Please see details here.   ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin về việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu từ phát hành ESOP

By : 10/09/2021
Công bố thông tin về việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu từ phát hành ESOP

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động . Chi tiết thông tin xin mời xem tại đây. Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to announce information about being accepted by Hanoi Stock Exchange to list additional shares from the issuance of shares...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung từ đợt phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu

By : 07/09/2021
Công bố thông tin về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung từ đợt phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung từ việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết xin  mời xem tại đây. Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company announces the first time of trading shares on additional listing date from Joint Stock Company Development shares increasing share capital from source owners. Please see details here. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

By : 01/09/2021
Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Ngày 01 tháng 09 năm 2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt nhận được văn bản số 5075/UBCKNN-PTTT ngày 01 tháng 09 năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty ở mức 49% đầy đủ và hợp lệ theo quy định. Chi tiết xem tại đây. Dear Shareholders/Investors On September 1, 2021, Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company received the document No. 5075 / UBCKNN-PTTT dated September...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin về việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu từ Phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu

By : 21/08/2021
Công bố thông tin về việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu từ Phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu bổ sung phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết thông tin xin mời xem tại đây. Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to disclose information about being accepted by Hanoi Stock Exchange to list additional shares issued from source owners. Please see detailed information here.   ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Giải trình Chênh lệch lợi nhuận sau thuế

By : 18/08/2021
Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Giải trình Chênh lệch lợi nhuận sau thuế

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, xin được công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và giải trình về trường hợp Lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét của Công ty có chênh lệch quá 10% so với báo cáo cùng kỳ năm trước. Chi tiết Báo cáo tài chính bán niên xem tại đây Chi tiết Giải trình Báo cáo tài chính xem tại đây   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company,...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 22

By : 18/08/2021
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần thứ 22

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố thông tin về việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 22 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp ngày 17/08/2021. Chi tiết xin mời Quý cổ đông/ Nhà đầu tư xem tại đây Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Consulting Joint Stock Company would like to announce the change of the 22st Business Registration Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ha Nam Province on August...Đọc Thêm

Xem thêm