Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính Văn phòng Quý I năm 2018

By : 04/05/2018
Báo cáo tài chính Văn phòng Quý I năm 2018

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư, Báo cáo tài chính văn phòng Quý I năm 2018 của Công ty. Download tại đây. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty Trân trọng kính báo! ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính tổng hợp quý I năm 2018

By : 04/05/2018
Báo cáo tài chính tổng hợp quý I năm 2018

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư, Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2018 của Công ty. Download tại đây. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty Trân trọng kính báo! ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính Văn phòng năm 2017 đã kiểm toán

By : 31/03/2018
Báo cáo tài chính Văn phòng năm 2017 đã kiểm toán

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư, Báo cáo tài chính Văn phòng 2017 của Công ty. Download tại đây. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty Trân trọng kính báo! ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã kiểm toán

By : 31/03/2018
Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã kiểm toán

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư, Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. Download tại đây. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty Trân trọng kính báo! ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý IV 2017

By : 31/01/2018
Báo cáo tài chính quý IV 2017

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư, Báo cáo tài chính quý IV 2017 của Công ty. Download tại đây Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty Trân trọng kính báo ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý III 2017

By : 20/11/2017
Báo cáo tài chính Quý III 2017

Kính gửi quý cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt Trân trọng gửi đến quý cổ đông Báo cáo tài chính quý III 2017 của công ty. Link truy cập tại đây Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận thư ký HĐQT để biết thêm! Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý cổ đông! ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2017

By : 09/11/2017
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2017

Báo cáo tài chính 2017 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạtbctc 2017 ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính 2016

By : 26/10/2017
Báo cáo tài chính 2016

BCTC 2016 ...Đọc Thêm

Xem thêm