Thông tin tài chính

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Qúy 4/2019 thay đổi quá 10%

By : 23/01/2020
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Qúy 4/2019 thay đổi quá 10%

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tưCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư công văn giải trình giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Qúy 4/2019 thay đổi vượt quá 10%. Theo đó, Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính riêng Qúy IV năm 2019 là 3.840.493.429 đồng và tại Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy IV là 3.341.319.422 đồng giảm lần lượt 10,17% và 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lợi nhuận...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý 4/2019

By : 23/01/2020
Báo cáo tài chính Quý 4/2019

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2019. Chi tiết vui lòng xem BCTC riêng quý 4 tại đây. BCTC Hợp nhất quý 4 tại đây [ENG Version] Dear Shareholders /Investors Thanh Dat Investment Development JSC would like to send our shareholders/investors the Company’s separated and consolidated financial statements  for the fourth quarter of 2019. Detail click here for separated Detail...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính Qúy 3/2019

By : 01/11/2019
Báo cáo tài chính Qúy 3/2019

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2019. Chi tiết vui lòng xem BCTC riêng quý 3 tại đây. BCTC Hợp nhất tại đây [ENG Version] Dear Shareholders /Investors Thanh Dat Investment Development JSC would like to send our shareholders/investors the Company’s separated and consolidated financial statements  for the second quarter of 2019. Detail click here for separated Detail...Đọc Thêm

Xem thêm

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Qúy 3/2019 thay đổi quá 10%

By : 01/11/2019
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Qúy 3/2019 thay đổi quá 10%

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tưCông ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư công văn giải trình giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Qúy 3/2019 thay đổi vượt quá 10%. Theo đó, Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính riêng Qúy III năm 2019 là 3.289.204.481 đồng và tại Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy III là 2.288.587.776 đồng giảm lần lượt 22,58% và 46,27% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lợi...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét 2019

By : 26/08/2019
Công bố Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét 2019

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét 2019 Chi tiết vui lòng xem:Báo cáo tài chính riêng bán niên đã soát xét xem tại đây. Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét xem tại đây.  [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced The semi-annual financial statements reviewed 2019. More details are as follows:Semi-annual financial statements reviewed download here. Semi-annual...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý II 2019

By : 30/07/2019
Báo cáo tài chính quý II 2019

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2019. Chi tiết vui lòng xem BCTC riêng quý 2 tại đây. BCTC Hợp nhất tại đây [ENG Version] Dear Shareholders /Investors Thanh Dat Investment Development JSC would like to send our shareholders/investors the Company’s separated and consolidated financial statements  for the second quarter of 2019. Detail click here for separated Detail...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính Quý I 2019

By : 03/05/2019
Báo cáo tài chính Quý I 2019

Kính gửi Quý cổ đông/ Quý nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo Giải trình chênh lệch lợi nhuận của Công ty cho Quý 1 năm 2019. Chi tiết về báo cáo được trình bày trong link dưới đây. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng quan hệ cổ đông 08.2742.3136 hoặc email: quanhecodong.dtd@gmail.com để được giải đáp Link download: Báo cáo riêng / Báo cáo hợp...Đọc Thêm

Xem thêm

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế vượt 10% của năm 2018 so với 2017

By : 11/04/2019
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế vượt 10% của năm 2018 so với 2017

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư công văn giải trình giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế vượt 10% của năm 2018 so với 2017. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018 đạt 28,5 tỷ đồng tăng hơn 43% so với năm 2017. Thành tựu này có được chủ yếu nhờ việc doanh thu trong năm của công ty cao vượt hơn 100 tỷ so với năm trước đó. Yếu tố chính đóng góp cho doanh thu tăng mạnh đến...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 (đã được kiểm toán)

By : 10/04/2019
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 (đã được kiểm toán)

Kính gửi Quý cổ đông/ Quý nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi đến Quý cổ đông/nhà đầu tư báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm 2018. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam, phát hành ngày 10/04/2019. Link download: Báo cáo riêng / Báo cáo hợp nhất [English version] Dear our Shareholders/ investors Thanh Dat Investment Development JSC would like to send our shareholders/investors the Company’s...Đọc Thêm

Xem thêm