Thông tin tài chính

Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Giải trình Chênh lệch lợi nhuận sau thuế

By : 24/08/2022
Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Giải trình Chênh lệch lợi nhuận sau thuế

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, xin được công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và giải trình về trường hợp Lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét của Công ty có chênh lệch quá 10% so với báo cáo cùng kỳ năm trước và chênh lệch quá 5% so với BCTC quý II/2022. Chi tiết Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên và giải trình xem tại đây Chi tiết Báo cáo tài chính riêng bán niên và giải...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2022

By : 29/07/2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2022

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý II/2022 của công ty tại link đính kèm. Trân trọng! BCTC hợp nhất quý II xem tại đây BCTC riêng quý II xem tại đây Giải trình xem tại đây Dear Shareholders / Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in the first quarter of 2022 at the attached link. Best regards! Quarter II’s consolidated financial statements see here Quarter...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2022

By : 29/04/2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2022

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I/2022 của công ty tại link đính kèm. Trân trọng! BCTC hợp nhất quý I xem tại đây. BCTC riêng quý I xem tại đây. Giải trình xem tại đây Dear Shareholders / Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in the first quarter of 2022 at the attached link. Best regards! Quarter I’s consolidated financial statements see here. Quarter...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 VÀ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LNST

By : 31/03/2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 VÀ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LNST

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính năm 2021 riêng và hợp nhất của công ty tại link đính kèm.- BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán xem tại đây.- BCTC riêng năm 2021 đã kiểm toán xem tại đây.Giải trình xem tại đâyDear Shareholders / Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in 2021 at the attached link.Best regards!- Consolidated financial statements 2021...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2021

By : 26/01/2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2021

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV/2021 của công ty tại link đính kèm. Trân trọng! BCTC hợp nhất quý IV xem tại đây. BCTC riêng quý IV xem tại đây. Giải trình xem tại đây Dear Shareholders / Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in the fourth quarter of 2021 at the attached link. Best regards! Quarter IV’s consolidated financial statements see here. Quarter...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2021

By : 29/10/2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2021

Kính gửi Quý Cổ đông/ Nhà đầu tư,Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III/ 2021 của công ty tại link đính kèm. Trân trọng! BCTC hợp nhất quý III xem tại đây. BCTC riêng quý III xem tại đây. Giải trình xem tại đây Dear Shareholders / Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in the first quarter of 2021 at the attached link. Best regards! Quarter III’s...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Giải trình Chênh lệch lợi nhuận sau thuế

By : 18/08/2021
Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Giải trình Chênh lệch lợi nhuận sau thuế

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, xin được công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và giải trình về trường hợp Lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét của Công ty có chênh lệch quá 10% so với báo cáo cùng kỳ năm trước. Chi tiết Báo cáo tài chính bán niên xem tại đây Chi tiết Giải trình Báo cáo tài chính xem tại đây   Dear Shareholders/Investors Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company,...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2021

By : 24/07/2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2021

Kính gửi Quý Cổ đông/ Nhà đầu tư,Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý II/ 2021 của công ty tại link đính kèm. Trân trọng! BCTC hợp nhất quý II  và giải trình xem tại đây. BCTC riêng quý II và giải trình xem tại đây. Giải trình xem tại đây Dear Shareholders / Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in the first quarter of 2021 at the attached...Đọc Thêm

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2021

By : 29/04/2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2021

Kính gửi Quý Cổ đông/ Nhà đầu tư,Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 1/ 2021 của công ty tại link đính kèm. Trân trọng! BCTC hợp nhất quý 1  và giải trình xem tại đây. BCTC riêng quý 1 và giải trình xem tại đây.   Dear Shareholders / Investors, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company would like to publish the separate and consolidated financial statements of the company in the first quarter of 2021 at the attached link. Best regards! Q1...Đọc Thêm

Xem thêm