Thông tin tài chính

Công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất qúy IV năm 2018

By : 31/01/2019
Công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất qúy IV năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất và giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế quý IV năm 2018. Chi tiết vui lòng xem tại đây     ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2018

By : 01/11/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2018

Kính thưa quý cổ đông/ nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt kính gửi quý cổ đông/ nhà đầu tư báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2018. Chi tiết vui lòng xem tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính riêng quý III/ 2018

By : 01/11/2018
Báo cáo tài chính riêng quý III/ 2018

Kính gửi quý cổ đông/nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt gửi tới quý cổ đông/nhà đầu tư Báo cáo tài chính riêng quý III/2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận. Chi tiết vui lòng xem tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Giải trình về chênh lệch lợi nhuận tại báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018

By : 31/08/2018
Giải trình về chênh lệch lợi nhuận tại báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018

Chi tiết tải tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét 06 tháng đầu năm 2018

By : 31/08/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét 06 tháng đầu năm 2018

Kính thưa Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi tới quý cổ đông/nhà đầu tư Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét 06 tháng đầu năm 2018. Chi tiết vui lòng xem tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính riêng đã soát xét 06 tháng đầu năm 2018

By : 31/08/2018
Báo cáo tài chính riêng đã soát xét 06 tháng đầu năm 2018

Kính thưa Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng gửi tới Quý cổ đông/Nhà đầu tư báo cáo tài chính riêng đã soát xét 06 tháng đầu năm 2018. Chi tiết vui lòng xem tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018

By : 10/08/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018

Kính gửi quý cổ đông/nhà đầu tư, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt trân trọng gửi tới quý cổ đông/nhà đầu tư Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018 và phần giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế. Chi tiết vui lòng tải tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo tài chính riêng quý II/2018

By : 10/08/2018
Báo cáo tài chính riêng quý II/2018

Kính gửi quý cổ đông/nhà đầu tư, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt xin gửi tới  quý cổ đông/nhà đầu tư Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2018 và phần giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế. Chi tiết xin vui lòng tải tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm

Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý I năm 2018

By : 04/05/2018
Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý I năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, xin giải trình về trường hợp Lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 so với Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 có chênh lệch quá 10%. Chi tiết xem tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm