Thông tin quản trị

Báo cáo thường niên 2018

By : 22/04/2019
Báo cáo thường niên 2018

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư Báo cáo thường niên của Công ty trong năm 2018. Năm 2018 chứng kiến kết quả hoạt động kinh doanh vượt trội của Công ty. Về mặt quản trị Công ty, Công ty đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Chi tiết về báo cáo, Quý cổ đông và nhà đầu tư vui lòng xem tại đây Mọi thông tin thêm vui lòng liên hệ Phòng...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và tài liệu chính thức

By : 20/04/2019
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và tài liệu chính thức

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư Sáng ngày 20/04/2019, tại trụ sở chính của Công ty – đường Nguyễn Thị Định, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đã được diễn ra trong không khí long trọng, tập trung và đề cao tính hiệu quả của kỳ họp. Công ty xin trân trọng gửi đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư kết quả của Đại hội theo thông tin chi tiết dưới đây:Thời gian: 08h30 đến 11h30 ngày 20/04/2019. Địa điểm: Trụ sở chính...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và tài liệu họp

By : 05/04/2019
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và tài liệu họp

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng thông báo lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Thông tin cụ thể như sau: Thời gian: 7h30 ngày 20/04/2019 Địa điểm: Hội trường Trụ sở chính công ty Đường Nguyễn Thị Định, TP Phủ Lý, Hà Nam Nội dung: Thảo luận và quyết định các công việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Tài liệu họp/ Attachment: Thông báo họp/Invitation    Tài liệu họp/Documents  Các tờ trình đại hội/Agenda Dành...Đọc Thêm

Xem thêm

DTD: CBTT Thông báo thay đổi nhân sự

By : 29/03/2019
DTD: CBTT Thông báo thay đổi nhân sự

DTD: CBTT Thông báo thay đổi nhân sự Cụ thể ông Trần Việt Đức giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt từ ngày 28 tháng 03 năm 2019. Chi tiết vui lòng xem tại đây!       ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT số: 06/2019/DTD/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2019

By : 28/03/2019
Nghị quyết HĐQT số: 06/2019/DTD/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2019

DTD: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 06/2019/DTD/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2019 về việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật. Chi tiết vui lòng xem tại đây! ...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018 và Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước.

By : 30/01/2019
Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018 và Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước.

Chi tiết về Báo cáo về tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018 và Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn vui lòng xem tại đây.   ...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết số: 59/2018/DTD/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 12 năm 2018 về việc Tham gia và đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III.

By : 11/12/2018
Nghị quyết số: 59/2018/DTD/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 12 năm 2018 về việc Tham gia và đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.    ...Đọc Thêm

Xem thêm

CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

By : 08/08/2018
CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Chi tiết xin vui lòng tải tại đây.   ...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo quản trị bán niên 2018

By : 25/07/2018
Báo cáo quản trị bán niên 2018

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt kính gửi đến quý cổ đông/nhà đầu tư, Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2018. Tài liệu chi tiết xin vui lòng tải tại đây. ...Đọc Thêm

Xem thêm