Góc tin tức

Công bố thông tin Điều lệ và Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ

By : 20/07/2019
Công bố thông tin Điều lệ và Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt xin thông báo Điều lệ và Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Chi tiết vui lòng xem tại đây.   [ENG Version] Dear Shareholders / Investors Board of Directors Thanh Dat Investment and Development announced the Board’s Charter and Resolution on the amendment of the charter More details please download here.           ...Đọc Thêm

Xem thêm

UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

By : 16/07/2019
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Ngày 15/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 45/2019/DTD-CV ngày 4/7/2019 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (mã CK: DTD). Theo đó, DTD đã phát hành thành công 2.199.997 cổ phiếu. Chi tiết vui lòng xem tại đây   English version On July 15, 2019, the State Securities Commission (SSC) received a report on the results of share issuance to increase share capital from equity source No. 45/2019 / DTD-CV on July...Đọc Thêm

Xem thêm

UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt

By : 28/05/2019
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu số 01/BCPH-DTD ngày 14/5/2019 của CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt (Mã CK: DTD). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/DTD ngày 20/4/2019, Nghị quyết HĐQT số 02/2019/DTD/NQ-HĐQT ngày 14/5/2019 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty và các quy định của pháp luật. UBCKNN [TRANSLATION] State...Đọc Thêm

Xem thêm

Công bố Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát

By : 22/04/2019
Công bố Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát

Dear Quý cổ đông/nhà đầu tư Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt thông qua ngày 20/04/2019. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng công bố Sơ yếu lý lịch của thành viên Ban kiểm soát của ông Phạm Văn Hà. Quý cổ đông/nhà đầu tư vui lòng xem tại đây.   [English version] Dear our Shareholders/Investors According to the Resolution of the annual meeting of shareholders 2019 dated April 20, 2019, Thanh...Đọc Thêm

Xem thêm

Báo cáo thường niên 2018

By : 22/04/2019
Báo cáo thường niên 2018

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư Báo cáo thường niên của Công ty trong năm 2018. Năm 2018 chứng kiến kết quả hoạt động kinh doanh vượt trội của Công ty. Về mặt quản trị Công ty, Công ty đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Chi tiết về báo cáo, Quý cổ đông và nhà đầu tư vui lòng xem tại đây Mọi thông tin thêm vui lòng liên hệ Phòng...Đọc Thêm

Xem thêm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và tài liệu chính thức

By : 20/04/2019
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và tài liệu chính thức

Kính gửi Quý cổ đông/nhà đầu tư Sáng ngày 20/04/2019, tại trụ sở chính của Công ty – đường Nguyễn Thị Định, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đã được diễn ra trong không khí long trọng, tập trung và đề cao tính hiệu quả của kỳ họp. Công ty xin trân trọng gửi đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư kết quả của Đại hội theo thông tin chi tiết dưới đây:Thời gian: 08h30 đến 11h30 ngày 20/04/2019. Địa điểm: Trụ sở chính...Đọc Thêm

Xem thêm

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và tài liệu họp

By : 05/04/2019
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và tài liệu họp

Kính gửi Quý cổ đông/ nhà đầu tư CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt trân trọng thông báo lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Thông tin cụ thể như sau: Thời gian: 7h30 ngày 20/04/2019 Địa điểm: Hội trường Trụ sở chính công ty Đường Nguyễn Thị Định, TP Phủ Lý, Hà Nam Nội dung: Thảo luận và quyết định các công việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Tài liệu họp/ Attachment: Thông báo họp/Invitation    Tài liệu họp/Documents  Các tờ trình đại hội/Agenda Dành...Đọc Thêm

Xem thêm

DTD: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 17

By : 29/03/2019
DTD: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 17

DTD: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 ngày 29 tháng 03 năm 2019. Chi tiết vui lòng xem tại đây!     ...Đọc Thêm

Xem thêm

DTD: CBTT Thông báo thay đổi nhân sự

By : 29/03/2019
DTD: CBTT Thông báo thay đổi nhân sự

DTD: CBTT Thông báo thay đổi nhân sự Cụ thể ông Trần Việt Đức giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt từ ngày 28 tháng 03 năm 2019. Chi tiết vui lòng xem tại đây!       ...Đọc Thêm

Xem thêm